PLANOWANA INWESTYCJA BĘDZIE OBEJMOWAĆ

 • Przebudowę całego budynku – z nadbudową drugiej kondygnacji nad częścią budynku stanowiącą dawną salę gimnastyczną, oraz dobudową dwukondygnacyjnej części budynku od strony wschodniej

 • Utwardzenie nawierzchni z drogą wewnętrzną, dojściami pieszymi oraz miejscami postojowymi na terenie

 • Utwardzony plac rekreacyjny ze ścianką wspinaczkową i ławką

 • Zagospodarowanie terenów zielonych

 • Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem wód deszczowych oraz instalacje elektryczne zewnętrzne wraz z oświetleniem zewnętrznym

 • Przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wg odrębnych opracowań projektowych i odrębnej procedury administracyjnej

 • sieć energetyczna wraz ze złączem kablowym zasilającym budynek oraz przyłącze co wg odrębnych opracowań projektowych wykonanych przez gestorów sieci i odrębnej procedury administracyjnej

 • Zasilenie w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej projektowanej przez Veolia SA w Łodzi.

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEWIDUJE

 • Dobudowę od strony wschodniej nowej części budynku, jednopiętrowej z częściowym podpiwniczeniem, z szybem dźwigu umożliwiającym dostęp do parteru i I-go piętra bezpośrednio z poziomu terenu.

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

 • Rozebranie wtórnego stropu, stropodachu i szybu dźwigu

 • Podniesienie poziomu posadzki parteru do poziomu posadzki w części głównej budynku,

 • Naprawa uszkodzonych fragmentów istniejących murów,

 • Wykonanie nowego stropu nad parterem w poziomie dostosowanym do stropu części głównej budynku,

 • Nadbudowa I-go piętra poprzez nadmurowanie ścian i wykonanie nowego stropodachu,

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO

 • Wymiana stropów z drewnianych i stalowo-ceramicznych na żelbetowe

 • Wymiana uszkodzonych elementów drewnianej więźby dachowej

 • Przebudowa ścian i sposobu podparcia schodów przy wejściu do budynku

 • Wzmocnienie niektórych elementów żelbetowych istniejących schodów

 • Zamurowanie istniejących i wykonanie nowych otworów drzwiowych

 • Naprawa uszkodzonych fragmentów istniejących murów