INWESTOR – Royal Mill Investment Group

Ze względu na rozpoczęcie działalności gospodarczej Royal Mill Investment Group Sp. z o.o. Properties Sp.k. z dniem 30 sierpnia 2016 roku, spółka nie realizowała jak dotąd inwestycji poza planowaną przy ul. Targowej 77. Niemniej jednak osoby zaangażowane w jej struktury posiadają duże doświadczenie związane z działalnością budowlano – deweloperską. Nadzorowali pośrednio lub bezpośrednio wiele inwestycji budowlanych w tym:

  • Budowę nowoczesnej fabryki na Filipinach produkującą grodzice winylowe na zasadach joint-venture z lokalnym partnerem. Jest to pierwsza tego typu inwestycja polskiego przedsiębiorcy na Filipinach – Jerzy Pietrucha.
  • Rewitalizację nowej siedziby ŁARR S.A. umiejscowionej na Narutowicza 34 w Łodzi – Przemysław Andrzejak
  • Budowę inwestycji mieszkalnej na Struga 62 w Łodzi – Przemysław Andrzejak, Przemysław Kowalski

Jerzy Andrzej Pietrucha

Działa jako Prezes Zarządu oraz Komplementariusz uprawniony do samodzielnej reprezentacji w spółkach: Pietrucha Sp. z o.o. International Sp.k., S. i A. Pietrucha Sp. z o.o., Parapety Sp. z o.o., JPBC Sp. z o.o. Sp.k., oraz Pietrucha Sp. z o.o. Pomerania CustomYachts Sp.k.

Jednocześnie jest Prezesem Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością JPBC z siedzibą w Błaszkach, która koncentruje się na działalności doradczej, badaniu rynku, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej wymagającej wiedzy specjalistycznej.

Pan Jerzy Pietrucha posiada doświadczenie w zakładaniu, rozwoju oraz ekspansji zagranicznej firm.

Przemysław Andrzejak

Komandytariusz w Royal Mill Investment GroupSp. z o.o. Properties Sp.k.- jest ekspertem w dziedzinie zarządzania finansami i marketingu, Prezesem Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zajmującej się doradztwem biznesowym oraz obsługą dotacji pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej. A także udziałowcem w spółce Chemipack Sp. z o.o., doradcą i pełnomocnikiem Rektora ds. rozwoju uczelni na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz komandytariuszem w spółce PBP Apartamenty Sp. z o.o. Sp.k..

Pan Przemysław Andrzejak podczas dotychczasowej pracy zawodowej w sposób pośredni lub bezpośredni nadzorował inwestycje budowlane na kwotę 500 milionów złotych.

Przemysław Zenon Kowalski

W spółce Royal Mill Investment GroupSp. z o.o. Properties Sp.k. jest komandytariuszem.

Od 2013r. zatrudniony na stanowisku Dyrektora Generalnego w Wyższej Szkole Informatyki i umiejętności. Komandytariusz w spółce PBP Apartamenty Sp. z o.o. Sp.k.. Od ośmiu lat prowadzi działalność gospodarczą związaną z wynajmem lokali biurowych w Gliwicach. Równolegle prowadzi inwestycje związaną z przygotowaniem terenu (30 ha) na węźle DK 92, 3 i S3 w Świebodzinie pod inwestycję i komercjalizację.

Pan Kowalski posiada doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, w zakładaniu, rozwoju i sprzedaży firm, w sektorze bankowym, w przygotowywaniu terenów inwestycyjnych – land development.