LOKALIZACJA INWESTYCJI

Budynek znajduje się na posesji zlokalizowanej na ul. Targowa 77 w Łodzi na działce nr 72 obręb W-25. Działka ta zlokalizowana jest w środku kwartału zawartego pomiędzy ulicami Kilińskiego, Fabryczną, Targową i Tylną. Posiada dostęp do drogi publicznej oraz zjazd od strony ul. Kilińskiego. Budynek zlokalizowany jest w południowo-zachodnim narożniku działki.

Inwestycji znajduje się w centrum miasta, posiada także dobry dostęp do komunikacji zespolonej i rozwiniętej infrastruktury społecznej. Odległość do centrum handlowego Galerii Łódzkiej – to zaledwie 1km, do nowoczesnego Dworca Fabrycznego – niecałe 3 km. Położenie inwestycji zapewnia doskonały dojazd do Śródmieścia, jak również na lotnisko im. Władysława Reymonta. W pobliżu nieruchomości znajduje się Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera, a także Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania.

HISTORIA PROJEKTU

W 2016 roku Spółka Royal Mill Investment Group sp. zoo Properties Sp. k. nabyła nieruchomość przy ul. Targowej 77 w Łodzi, budynek dawnej szkoły powszechnej w zespole fabryki Ludwika Grohmana. Budynek został wzniesiony w 1914 roku wg projektu architekta Piotra Brukalskiego. Budynek jest usytuowany na tyłach parceli przy ul. Targowej, na zapleczu zespołu domów mieszkalnych dla pracowników fabryki. W 1921 roku nieruchomość została kupiona przez Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych Karola Scheiblera (nazwa Towarzystwa została następnie zmieniona na Zjednoczone Zakłady Przemysłowe K. Scheiblera i L. Grohmana).

Po drugiej wojnie światowej budynek pełnił rolę szkoły podstawowej, a następnie w budynku zlokalizowano szkołę specjalną (SPS nr. 165). W 1972 roku powstała w budynku Wojewódzka Pracownia Dydaktyczno-Techniczna przy Kuratorium Oświaty i Wychowania przekształcona następnie w latach 80-tych w Wojewódzki Ośrodek Politechniczny. W 1980 roku przebudowano stolarnię urządzoną w sali gimnastycznej, m. in. zlikwidowano pierwotny dach drewniany i wykonano nowy wraz ze stropem pośrednim oraz wybudowano szyb dźwigowy wraz z maszynownią.

W 1982 roku powstał projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej i telefonicznej, a w 1995 roku projekt techniczny kanału wentylacji nawiewnej i wyciągowej z kotłowni. W 1996 roku Ośrodek został włączony do Wojewódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, a nazwa zmieniona w końcu na łódzkie CDNiKP. Na podstawie decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 28.07.2008 r. budynek został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/59.